Dr. Danilo Türk Köztársasági elnök

Dr. Danilo Türk köztársasági elnök köszöntője a Szlovén Köztársaság 20. évfordulója alkalmából

Bennünket, szlovéneket, a kemény munka és a szívós küzdelem jellemez. Szlovéniának a történelem nem osztogatott ajándékokat, ezért függetlenségünket és önállóságunkat is saját erőfeszítéseinknek, a kockázatok és az áldozatok felvállalásának köszönhetjük. Az önállóságra való felkészülés olyan civil társadalmi jegecesedés volt, melyet áthatott az emberi jogok eszméjének ereje. Az önállóvá válásra azért volt szükség és azért valósulhatott meg, mert segítségével meg tudtuk védeni a hazánkban élők emberi jogait, meg tudtuk védeni az embereket az erőszak és a háború elterjedésének veszélyétől, és utat nyithattunk egy új perspektívának. Mindez szükségesnek és elérhetőnek bizonyult számunkra.

20 éve elköteleztük magunkat a demokrácia, a szabadság, az emberi méltóság és az emberi jogok, a kisebbségek és a bevándorlók tiszteletben tartása, a nyitottság és a másokkal való együttműködés mellett. Az önállóság kulcsfontosságú alapjaként gyakran hivatkoztunk az egységre. Az igaz, hogy a politikai egységnek kivételes jelentősége volt, de arra is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mindezt demokratikus úton, a pluralizmus figyelembe vételével és az akkoriban olyannyira eltérő politikai tényezők összehangolásával értük el.

Az akkori politikai akarat tiszteletben tartotta a civil társadalmat és kezdeményezéseit, melyek teret nyitottak a párbeszéd és az új eszmék előtt. Miért ne használhatnánk ezt a receptet ma is, amikor már-már kishitűen azon siránkozunk, hogy hiányzik belőlünk az egységesség? Persze kritikus önreflexióra szükségünk van, de kishitűségre nincs! Legyünk realisták és lássuk be, hogy nem csekélység az, amit elértünk. Ma jobban élünk, mint két évtizeddel ezelőtt. Új lehetőségek nyíltak meg előttünk, és ez még akkor is igaz, ha a jelenlegi gazdasági válság miatt nehezebben ismerjük fel őket. A válság számos krónikus hiányosságot és hibát is feltárt. Ma minden lehetőségünk megvan arra és kötelességünk is, hogy kiküszöböljük e hiányosságokat, megteremtsük a jogállamiság hatékony mechanizmusait, biztosítsuk a szolidaritást, ösztönözzük a kreativitást, a vállalkozói szellemet és a civil kurázsit.
Húsz évvel ezelőtt megadatott nekünk, hogy egy merészet álmodjunk, ma azonban elsősorban hiteles helyzetelemzésre és innovatív elképzelésekre van szükségünk arról, merre induljunk tovább.
A világ és benne Szlovénia is a folyamatos átalakulás fázisában van. Meg kell találnunk és meg kell határoznunk saját helyünket ezen átalakulás közepette, és javítanunk kell minden, általunk létrehozott anyagi és szellemi termék minőségén.

Ennek érdekében gondoljuk át és jelöljük ki az elsőrendű célokat és keressük meg magunkban mindazt, ami e célok elérését a legjobban szolgálja! Legyünk öntudatosak! Történelmünk során volt részünk nehezebb megpróbáltatásokban is, mint manapság, a mai kihívások azonban komoly megfontolást és nagyobb határozottságot követelnek tőlünk. Használjuk ki a rendelkezésünkre álló időt és gondolkozzunk józanul. Haladjunk bátran tovább az utunkon.